خرید از فروشگاه “مدار سبز”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 1 کتاب آموزش تضمینی الکترونیک - ویرایش سوم 17,000 عدد 17,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.

از این که از مدار سبز خرید کردید بسیار سپاسگذاریم.خریدهای شماست که باعث می شود بتوانیم به این راه ادامه دهیم.